Aktualizacja: 31.07. 2020

Polityka Prywatności strony viewon.art

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z tej witryny oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.
Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
W niniejszej Polityce prywatności „Ty” lub „Twój” będzie odnosić się do dowolnej osoby lub podmiotu korzystającego z Witryny, a „my”, „nasz” lub „nas” będzie odnosić się łącznie do Qe Edyty Kunc – właściciela tej witryny. „Administratorem” danych osobowych jest by Qe Edyta Kunc, ul. Starej Basni 5, 01853 Warszawa, NIP 8251693223.
Możesz uzyskać dostęp do większości naszej Witryny bez konieczności podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Jednak niektóre informacje zbieramy automatycznie za pomocą tagów (np. plików cookies, znaczników pikselowych, sygnalizatorów internetowych itp.). Dlatego prosimy o zapoznanie się z sekcją niniejszej Polityki prywatności poniżej, aby zobaczyć, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy takie informacje. Ponadto, jeśli nie podasz pewnych informacji, możesz nie mieć dostępu do całej Witryny i nie będziesz mógł komunikować się z nami ani kupować żadnej z oferowanych przez nas Usług.
Należy pamiętać, że korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie korzystaj z Witryny.
Niniejsza Polityka prywatności może się od czasu do czasu zmieniać. Jeśli zmienimy niniejszą Politykę prywatności, zaktualizujemy powyższą datę „Ostatnia modyfikacja” i poinformujemy o aktualizacji. Dalsze korzystanie z Witryny po wejściu w życie zmiany Polityki prywatności będzie oznaczać akceptację tych zmian.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:
• Użytkownik oznacza osobę, która uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej,  firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi i z niej korzysta.
• Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Naszym”) oznacza by Qe Edyta Kunc, ul. Starej Basni 5, 01853 Warszawa, Polska.
• Witryna odnosi się do VR & Art Gallery, dostępnej pod adresem https://viewon.art
• Usługa oznacza Serwis.
• Kraj dotyczy: Polski
• Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
• Usługa mediów społecznościowych strony trzeciej odnosi się do dowolnej witryny internetowej lub dowolnego serwisu społecznościowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może udostępniać naszą Witrynę lub łączyć się z nią.
• Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
• Pliki cookies to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny i jej wielu zastosowań.
• Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
• Dane użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych
Dane osobiste
Korzystając z naszej Witryny, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, konicznych do skontaktowania się z Tobą. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować:
• Adres e-mail
• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Dane dotyczące użytkowania
Dane dotyczące użytkowania
Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.
Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.
Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.
Technologie śledzenia i pliki cookies
Używamy plików cookies i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym serwisie i przechowywać określone informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Witryny.
Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookies lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookies, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Trwałe pliki cookies pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po przejściu do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookies są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

Używamy trwałych plików cookies do celów określonych poniżej:
• Polityka plików cookie / Akceptacja plików cookies
Typ: trwałe pliki cookies
Administrowany przez: Nas
Cel: Pliki cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookies w Witrynie.
• Funkcjonalne pliki cookies
Typ: trwałe pliki cookies
Administrowany przez: Nas
Cel: Pliki cookies pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie  preferencji językowych. Celem tych plików jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Używamy również Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób używana jest strona. Google Analytics wykorzystuje trwałe pliki cookies w Twojej przeglądarce internetowej, aby zidentyfikować Cię jako unikalnego użytkownika. Więcej informacji na temat gromadzenia i udostępniania takich danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

Wykorzystywanie danych osobowych

Możemy wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:
• Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi, w tym monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
• Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.
• Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, którymi było zainteresowanie, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
• Aby zarządzać Twoimi prośbami do Nas.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
• Usługodawcom: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.
• Partnerom biznesowym: możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
• Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych strony trzeciej, Twoje kontakty w usłudze mediów społecznościowych strony trzeciej mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Przechowywanie Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.
Firma zachowa również Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.
Przekazywanie Twoich danych osobowych
Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.
Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji, oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.
Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.
Ujawnienie Twoich danych osobowych
Transakcje biznesowe
Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce prywatności.
Egzekwowanie prawa
W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).
Inne wymagania prawne
Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, gdy takie działanie jest konieczne, aby:
• Przestrzegać zobowiązania prawnego
• Chronić i bronić praw lub własności Firmy
• Zapobiegać lub badać możliwe wykroczenia związane z Usługą
• Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
• Chronić przed odpowiedzialnością prawną
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Staramy się wykorzystywać akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Strony Trzecie

Portale społecznościowe
Możemy mieć profile lub inne strony w różnych portalach lub usługach społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn i inne. Wszelkie informacje, które publikujesz lub udostępniasz za pośrednictwem takich witryn i usług, będą podlegać zasadom tych witryn i usług, My będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać takie informacje wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
Linki do witryn stron trzecich
Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich dla Twojej wygody i informacji. Jeśli skorzystasz z takich linków, opuścisz Witrynę. Nie kontrolujemy takich połączonych witryn osób trzecich ani praktyk ochrony prywatności stron trzecich. Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na temat osób trzecich ani witryn internetowych osób trzecich. Informacje, które zdecydujesz się przekazać stronom trzecim, nie są objęte naszą Polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności dowolnej witryny strony trzeciej.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13. roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od kogokolwiek poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.
Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jeśli chcesz poprawić lub usunąć informacje, które zebraliśmy na Twój temat, skontaktuj się z nami pod adresem: info@4byqe.com

Zażalenia

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub z naruszeniem prawa, możesz skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji (ICO) w Unii Europejskiej lub Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.